oleg_kulagin: (Клятва трикстера)
8 травня 1945 року є найтрагічнішим днем у світовій історії. Цього дня припинив своє існування Третій Рейх народи якого боролися проти червоної чуми і лібералів. Померла ціла цивілізація, цілий світ що прагнув до досконалості.

Леон Дегрель писав: "Програвши Другу Світову, втратила шанс свого великого майбутнього не тільки Німеччина, але вся Європа, весь світ. Це була війна ідеалістів і романтиків проти двох типів матеріалізму - капіталістичного і марксистського. Подивіться, який світ побудували сьогодні переможці -
царство грошей, насильства, змішання, виродження, ницих, недолюдських інстинктів.

Все навколо продажно, низько і матеріально. Немає вищої Ідеї. Рейх боровся за щось Велике. І, Ви знаєте, духовно він не програв. У "переможців" немає одного - Віри. Вона є тільки у нас, в сьогоденних послідовників та воїнів, які возвеличують Красу, Гармонію, Духовність, Справедливість. Вони можуть забрати у нас наше життя. Нашої Віри у нас вони не заберуть."

Ось таким він був, Третій Рейх...

Перевод:


8 мая 1945 года является самым трагичным днем в мировой истории. В этот день прекратил свое существование Третий Рейх, народы которого боролись против красной чумы и либералов. Умерла целая цивилизация, целый мир который стремился к совершенству.

Леон Дегрель писал: "Проиграв Вторую Мировую, потеряла шанс своего великого будущего не только Германия, но вся Европа, весь мир. Это была война идеалистов и романтиков против двух типов материализма - капиталистического и марксистского. Посмотрите, какой мир построили сегодня победители -
царство денег, насилия, смешения, вырождения, низменных, недочеловеческих инстинктов.

Все вокруг продажно, низко и материально. Нет высшей Идеи. Рейх боролся за что-то Большое. И, Вы знаете, духовно он не проиграл. У "победителей" нет одного - Веры. Она есть только у нас, в сегодняшних последователей и воинов, которые восхваляют Красоту, Гармонию, Духовность, Справедливость. Они могут забрать у нас нашу жизнь. Нашей Веры в нас они не заберут."

Вот таким он был, Третий Рейх...

-------------

Знаете откуда этот чудный текст?

Read more... )
Page generated Sep. 24th, 2017 12:15 pm
Powered by Dreamwidth Studios